מונחפירוש
METCONMetabolic Conditioning workout
AMRAP as many rounds/reps as possible
WODworkout of the day
DLdeadlift
FSfront squat
OHover head
PPpush press
PJpush jerk
HPChang power clean
WLwalking lunges
WBSwall ball shots
C2Bchest to bar
K2Eknee to elbow
TTBtoes to bar
HSPUhand stand pushups
SDHPsumo deadlift high pull
DUdouble unders
MUmuscle up
BJbox jump
GHDglut ham developer
PRpersonal record
SCALING/MODIFICATIONהתאמת האימון לרמת המתאמן
RX'dביצוע האימון כמו שנרשם, ללא התאמות
BENCHMARK WODאימוני היסוד בקרוספיט, מתחלקים ל-2
THE GIRLSע"ש בנות מפורסמות בקרוספיט
THE HEROSע"ש חיילים שנפלו (ה-WOD-ים בדרך כלל ארוכים יותר)