מנויים

 • סוג מנוי
 • מחיר לחודש
 • הערות
 • מנוי חודש
 • 440 ש"ח
 • חודש יסודות – 500 ש"ח
 • מנוי 3 חודשים
 • 420 ש"ח
 • הערות
 • מנוי חצי שנתי
 • 400 ש"ח
 • הערות
 • מנוי שנתי
 • 380 ש"ח
 • אימוני יסודות כלול במחיר
 • מנוי בוקר רבעוני
  (7:00 ו- 9:00 בלבד)
 • 320 ש"ח
 • הערות

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

אימונים אישיים

כניסה חד פעמית – 60 ש"ח

כרטיסיית 5 כניסות – 250 ש"ח

כרטיסיית 10 כניסות – 500 ש"ח

אימון אישי – 250 ש"ח
כרטיסיית 10 אימונים אישיים – 2250 ש"ח