מנויים

 • סוג מנוי
 • מחיר לחודש
 • הערות
 • מנוי חודש
 • 500 ש"ח
 • הערות
 • מנוי 3 חודשים
 • 460 ש"ח
 • הערות
 • מנוי חצי שנתי
 • 430 ש"ח
 • הערות
 • מנוי שנתי
 • 400 ש"ח
 • אימוני יסודות כלול במחיר
 • מנוי בוקר חודשי
 • 420 ש״ח
 • הערות
 • מנוי בוקר רבעוני
 • 380 ש"ח
 • הערות
 • מנוי בוקר חצי-שנתי
 • 360 ש"ח
 • הערות
 • מנוי בוקר שנתי
 • 340 ש"ח
 • הערות
 • כרטיסיה 10 כניסות
 • 600 ש״ח
 • הערות

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

מנוי בוקר תקף לשעות 7:00, 9:00 ו- 13:00 בימים א'-ה'.

אימונים אישיים

אימון ניסיון – 60 ש"ח

דרופ-אין – 75 ש״ח

אימון אישי – 250 ש"ח
סדרת 10 אימונים אישיים – 2000 ש"ח

אימון אישי עם דוד בן דוד – 300 ש"ח
סדרת 10 אימונים אישיים עם דוד בן דוד – 2500 ש"ח