• האימונים במועדון יתקיימו בשעות המצוינות במערכת השעות.
  • אימוני אופן ג'ים יבוצעו עצמאית ע"י המתאמן.
  • אימון אופן ג'ים מעבר לשעות המצוינות במערכת השעות מותנה בזמינות ציוד ומקום ובאישור המאמן האחראי. אין להתאמן עצמאית ללא קבלת אישור.
  • מתאמן אשר יאחר מעל 15 ד' יאלץ להמתין לשיעור הבא.
  • יש להחזיר את הציוד בגמר האימון ולהשאיר את סביבת האימון נקייה ומסודרת.