PRICE LIST

מחירון מנויים כללי

מנוי שנתי

₪400

*המחיר הוא מחיר לחודש
כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
אימוני יסודות כלול במחיר

מנוי חצי שנתי

₪430

*המחיר הוא מחיר לחודש
כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מנוי תלת חודשי

₪460

*המחיר הוא מחיר לחודש
כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מנוי חודשי

₪500

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!
* לא כולל אימון יסודות

מחירון מתחרים GDP

GOOD MORNING

מנוי חצי שנתי

₪300

*המחיר הוא מחיר לחודש
מנוי GDP- כולל תוכנית אימונים מותאמת אישית + כניסה אחת לחודש למועדון.

מנוי שלושה חודשים

₪340

*המחיר הוא מחיר לחודש
מנוי GDP- כולל תוכנית אימונים מותאמת אישית + כניסה אחת לחודש למועדון.

ABOUT US

סדנת יסודות

₪100

*לכל המפגשים יחד, ברכישת מנוי בלבד
*כלולה במנוי השנתי

כרטיסיית 10 כניסות

₪600

* ניתן להשתמש בכל שעות הפעילות.

אימון ניסיון

₪60

* מקוזז מהמנוי במידה ומחליטים להירשם

דרופ-אין/ כניסה חד פעמית

₪75

כניסת מנוי היא ללא הגבלה בשעות הפעילות!

-

-

-

-

-